AFIMILK

01-1
5-male
06-1
pastuch2-e1472213725712

Opis produktu:

AFIMILK

W dzisiejszych czasach w produkcji mleka wymagana jest coraz większa dokładność i precyzja. Rosnące wymagania jakościowe, gwałtownie rosnące koszty związane z produkcją, uzależnienie ceny mleka od sytuacji na rynkach globalnych zmuszają hodowców do ciągłego zwiększania produkcji przy jednoczesnym jej optymalizowaniu. Jednym z możliwych rozwiązań jest powiększenie stada, natomiast należy przy tym pamiętać, że równocześnie zwiększamy koszty związane z produkcją, a tym samym nie koniecznie automatycznie poprawimy rentowność, biorąc pod uwagę, że największą cześć kosztów stanowi żywienie zwierząt. A więc rodzi się pytanie „Co robić w takiej sytuacji”?. Na dzień dzisiejszy sytuacja na globalnym rynku zmusza hodowców do optymalizacji produkcji mleka. Jeżeli uda się to osiągnąć, to powiększanie stada może być uzasadnione ponieważ będzie powodować zwiększenie przychodów. Hodowcy już wiedzą, że nastawienie się tylko na maksymalną produkcję nie przynosi oczekiwanych rezultatów ponieważ krowy wysokowydajne wymagają szczególnego podejścia, umożliwiającego uniknięcia wielu problemów, które znacznie się nasilają przy wysokiej produkcji. Często przy pomocy doświadczonych doradców żywieniowych udaje się hodowcom szybko osiągnąć wysoką produkcję mleka, ale jednocześnie pojawia się więcej problemów tj. podwyższone komórki somatyczne, zapalenia wymion, zaburzenia metaboliczne, problemy z rozrodem itp. Ponieważ wiemy, że te problemy są i będą występować w różnym nasileniu rodzi się pytanie „W jaki sposób efektywnie i wcześnie je diagnozować?”. Odpowiedzią na to pytanie i jednocześnie jednym z ważniejszych narzędzi w rozwiązywaniu tego typu problemów jest komputerowy system zarządzania stadem. Bardzo dobrym rozwiązaniem w tym zakresie jest system Afimilk, którego wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Alima-Bis.
System Afimilk jest profesjonalnym narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie stadem krów mlecznych. Jest on jednocześnie bardzo przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze. Jest to system zbudowany z modułów, co daje możliwość dostosowania go indywidualnych potrzeb każdego hodowcy oraz łatwość rozbudowy w przyszłości.

Tak wiele informacji w jednej kropli mleka.

Dochodowa produkcja mleka na gospodarstwach mlecznych, niezależnie od wielkości, bazuje na precyzyjnym zarządzaniu. Wiedza na temat każdej krowy, jej zdrowia czy produkcji jest podstawą precyzyjnego zarządzania.

Automatyczne gromadzenie danych jest jedyną drogą pozwalającą na stworzenie realnej bazy danych o zwierzętach oraz całym gospodarstwie – to jest właśnie Afimilk!
Afimilk scala wszystkie sensory zbierające dane o produkcji, wydajności i efektywności produkcji i przesyła je do programu AfiFarm. Rejestrowane dane poddawane są analizom oraz prezentowane są w postaci raportów pożądanych przez Hodowcę.
Afimilk dostarcza informacji oraz analiz produkcji, zdrowia, płodności itd., zezwala na zwiększenie kontroli i dzięki temu na maksymalizację dochodów.

  • AfiAct II – wykrywanie rui
  • AfiLab – system analizy składu mleka
  • AfiWeigh – przejściowa waga dla krów
  • AfiSort – automatyczna separacja krów do zabiegów
  • AfiFeed – system indywidualnego żywienia
  • Silent Herdsman – cichy pastuch

Cena

Zapytaj sprzedawcę

Producent: Alima

Model: AFIMILK