Pichon Rozrzutnik od 6m3 do 24m3

PICHON_DOC-P003_PL_2017_07_Muck_Spreaders-01
PICHON_DOC-P003_PL_2017_07_Muck_Spreaders-02
PICHON_DOC-P003_PL_2017_07_Muck_Spreaders-04
PICHON_DOC-P003_PL_2017_07_Muck_Spreaders-06
PICHON_DOC-P003_PL_2017_07_Muck_Spreaders-08
PICHON_DOC-P003_PL_2017_07_Muck_Spreaders-10

Opis produktu:

Firma PICHON kontynuuje wprowadzanie innowacji, proponując nową ofertę produktów do rozrzucania obornika, któreprzeznaczone są dla rolników, spółdzielni i przedsiębiorców do częstego stosowania.Dzięki bogatemu doświadczeniu w pracy z płynnymi odchodami zwierzęcymi fi rma PICHON uzupełniła ofertę o serię rozrzutników
obornika Muck Master.Firma PICHON, przygotowując rozrzutniki obornika, wykorzystała innowacyjną koncepcję polegającą na połączeniu wąskiej skrzyni
o dużej wysokości. Ta zasada zapobiega przepełnieniu obornikiem i gwarantuje regularne rozrzucanie. Taki kształt skrzyni pozwala na zastosowanie kół o dużej średnicy, ograniczając w ten sposób zapotrzebowanie na moc napędową.
Zgodnie z tradycją fi rmy PICHON seria Muck Master jest w całości wykonana ze stali ocynkowanej. Rozrzutniki są w pełni dostosowane
do rozrzucania obornika o zwartej konsystencji dzięki swojej solidnej konstrukcji oraz urządzeniu do rozrzucania z dwoma pionowymi wałkami. Średnica, wysokość i pochylenie wałków wybranych przez fi rmę PICHON sprawiają, że seria Muck Master
umożliwia rozrzucanie zawartości w różnych warunkach i w różnych szerokościach od 6 do 20 metrów. W związku z tym, iż przeznaczone do rozrzucania produkty w sposób naturalny są zróżnicowane, fi rma PICHON proponuje dodatkowe opcjonalne wyposażenie rozrzutników w dodatkowe narzędzia (zasuwa hydrauliczna, defl ektory, klapy, nadstawka
do skrzyni itd.) oraz narzędzia kontrolujące dozowanie (system proporcjonalnego dawkowania wg prędkości, ciężaru itp.).

Cena

Zapytaj sprzedawcę


Notice: Undefined variable: prodname in /home/pwks/domains/pwksiezopolski.pl/public_html/wp-content/themes/pwksiezopolski/single-produkt.php on line 103

Model: M1350